Menu

دکتر حسام ادین پورعباس در همایش یسن المللی

روی عناوین کلیک کنید

 1. چرا خصوصی سازی در ایران شکست می خورد. دکتر پورعباسی
 2.  برنامه تلویزیونی مشاوره نوین کسب و کار با دکتر سید حسام الدین پورعباسی
 3. راهکارهاییی برای برون رفت حداکثری از فضای فعلی . دکتر پورعباسی
 4. مشاوره کسب و کار با دکتر سید حسام الدین پورعباسی در برنامه حوالی امروز سیما
 5. پور عباسی مشاوره کسب و کار
 6. مشاوره و راهنمایی شغلی
 7. توسعه کسب و کارهای روستایی و شهرهای کوچک با دکتر سید حسام الدین پورعباسی2
 8. مشاوره راه اندازی کسب و کار با دکتر پورعباسی 5
 9. مشاوره راه اندازی کسب و کار با دکتر پورعباسی 3
 10. مشاوره راه اندازی کسب و کار با دکتر پورعباسی
 11. سید حسام الدین پورعباسی. مناظره قیمت گندم
 12. چگونگی وضعیت فضای کسب و کار با دکتر پورعباسی
 13. توسعه کسب و کارهای روستایی و شهرهای کوچک با دکتر سید حسام الدین پورعباسی
 14. توسعه کسب و کارهای روستایی و شهرهای کوچک با دکتر سید حسام الدین پورعباسی 3
 15. توسعه کسب و کارهای روستایی و شهرهای کوچک با دکتر سید حسام الدین پورعباسی 5
 16. توسعه کسب و کارهای روستایی و شهرهای کوچک با دکتر سید حسام الدین پورعباسی 4
 17. بررسی راه اندازی کسب و کار ارزان با دکتر پورعباسی
 18. مشاوره کسب و کار با دکتر پورعباسی
 19. برنامه شبکه یک سیما. مشاوره با دکتر سید حسام الدین پورعباسی. از دقیقه 23
 20. مقابله با تحریم های ظالمانه و آثار آن . دکتر پورعباسی
 21. تامین مالی خرد، راه ارزان اشتغالزایی
 22. الزامات تصمیم گیری درباره FATF
 23. پرهیز از «راه حل های موقت» در تسهیل ازدواج
 24. اعطای تسهیلات ارزان به طرح های نشاط آور
 25. اعطای تسهیلات ارزان به طرح های فرهنگی و هنری
 26. لایحه برداشت یک و نیم میلیارد از صندوق توسعه ملی در گفتگوی رادیو
 27. پور عباسی در گفتگو با رادیو اقتصاد وام گیرندگان صندوق کار آفرینی افراد صادقی هستند
 28. گفتگوی دکتر پورعباسی با رادیو گفتگو: دولت به جای دخالت در دستمزدها، تسهیلگری کند
 29. کسب و کارهای خرددریایی عامل اشتغالزایی در سواحل
 30. گفتگوی اقتصادی با رادیو، اختصاص 6 هزار میلیارد تومان به صندوق خوداشتغالی روستایی
 31. تامین مالی خرد، راه ارزان اشتغالزایی​
 32. کسب و کارهای خرد دریایی عامل اشتغالزایی در سواحل
 33. الزامات تصمیم گیری درباره FATF
 34. پرهیز از «راه حل های موقت» در تسهیل ازدواج
 35. اعطای تسهیلات ارزان به طرح های نشاط آور
 36. اعطای تسهیلات ارزان به طرح های فرهنگی و هنری
 37. لایحه برداشت یک و نیم میلیارد از صندوق توسعه ملی در گفتگوی رادیو اقتصاد با سید حسام الدین پورعباسی
 38. پور عباسی در گفتگو با رادیو اقتصادوام گیرندگان صندوق کار آفرینی افراد صادقی هستند​
 39. گفتگوی دکتر پورعباسی با رادیو گفتگو: دولت به جای دخالت در دستمزدها، تسهیلگری کند
 40. دکتر پورعباسی در گفتگو اقتصادی با رادیو اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی
 41. دکتر پورعباسی در گفتگور اقتصادی با رادیو پرداخت 1500 میلیارد تومان برای توسعه صندوق های خرد محلی​
 42. مشکلات مدیران عامل بانک ها برای پاسخگویی به نهادهای گوناگون که هر کدام طرح خود را اولویت ملی می دانند
 43. آینده روشن برای استارت آپ های بخش کشاورزی
 44. آغاز به کار شرکت واسپاری مهر کشاورزی
 45. مناظره فقدان الگوی مشخص برای تامین مالی بنگاهها در بورس
 46. مناظره اصلاح قانون تجارت
 47. تامین مالی کسب و‌ کار‌ خرد؛ راه ارزان اشتغالزایی
 48. تصویب معافیت تسهیلات لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده؛در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی
 

موفقیت و عملی شدن خواسته شما برای کسب کاری بهتر

دی ان ان